Merdiven Asansör Fiyatı - Düz Merdivenler İçin H1000 OD - LiftArt

Merdiven Asansör Fiyatı – Düz Merdivenler İçin H1000 (1 Kat)

Düz Tip Merdivenler için Merdiven Asansör – Handicare H1000 (1 Kat)

Merdiven Asansör Fiyatı Dış Mekan için

Model: H1000 OD
Marka: Handicare
Üretici: Handicare İngiltere
Menşei: İngiltere
Türkiye Mümessili ve Genel Distribütörü: LiftArt

Kat: 1
Durak: 2

Dış Ortam Kullanımına Uygundur. Ancak istenirse iç mekanda da kullanılabilir.

Önemli Not: Belirtilen asansör fiyatı, montaj yerine, ray uzunluğuna ve park noktalarına göre değişkenlik gösterebilir. Daha düşük veya yüksek olabilir. Doğru fiyat için merdivenlerinizin resimlerini gönderin veya ücretsiz keşif talep edin. Fiyat İstanbul içi montaj ve nakliye dahil fiyatıdır. İstanbul dışı için lütfen fiyat sorunuz.

 3.800,00

Email

online-mobilya-taksit-archidecors

Teslimat

Satışı yapılan ürünlerin teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

Satışa konu olan ürün veya ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ancak, zarar görmüş paket durumunda paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda bulunmaktadır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

SATICI’NIN beyaz eşya, kanepe, koltuk vb. büyük hacimli eşyaların yüksek katlarda adres teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’nın onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

Garanti

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi ve belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Açıklama

Merdiven Asansör Fiyatı – Düz Merdivenler İçin H1000

Eğer bir merdiven asansörü edinmek istiyorsanız Handicare sizlere güvenilir çözümler sunmaktadır.
Handicare merdiven asansörleri, binlerce kullanıcısına evlerinde katlar arasında kullanım imkanı sunmuştur.
Merdiven asansörleri rayları temel olarak düz raylar ve kavisli raylar olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır. İlk etapta merdivenlerinize hangi tip rayın uygun olduğu biraz kafa karıştırıcı olabilir.Düz raylar sadece düz hatlar için kullanılır,köşeli ya da bükümlü yapılmazlar. Handicare sahip olduğu geniş ürün yelpazesi sayesinde ihtiyacınız olan düz hatlı merdiven asansörlerinden birini seçebilirsiniz.

Ray, merdivenlere monte edilir duvara monte edilmez.

Tüm Handicare merdiven asansörlerinde olduğu gibi düz hatlı merdiven asansörleride back-up sistemine sahiptir. Bu sistem sayesinde güç kesilse dahi cihaz hareketine devam eder.

Konfor özellikleri

Otomatik dönüşü – Opsiyonel
En üst merdivene çıktığınızda emniyetli bir şekilde cihazdan inmek için koltuğu döndürmenize ihtiyacınız olacaktır. Eğer tercihinizi otomatik dönen koltuktan yana kullandıysanız koltuk dönüşü ,en üste ulaştığınızda kumanda kolunun basılı tutulmasıyla gerçekleşecektir. Koltuk otomatik dönecektir. Opsiyoneldir.

Otomatik ayak dayama tablası
Katlanabilir ayak tablası ve koltuk sayesinde yerden kazanç sağlarsınız ayrıca diğer kullanıcılar merdivenleri daha da rahat kullanacaklardır. Opsiyonel olarak sunulan otomatik katlanır ayak tablası seçeneği de mevcuttur. Opsiyoneldir.

Handicare H1000
Merdivenlerinde kullanılan rayın daha az yer kaplamasını isteyen müşteriler için diğer bir merdiven asansörü seçeneği de Handicare H1000 modelidir. Handicare H1000’de kullanılan düz ray şu anda kullanılan en ince ray sistemidir.

Altı farklı renkte koltuk döşeme seçeneği olduğu gibi otomatik dönen koltuk ve otomatik katlanan ayak dayama tablası seçenekleri de mevcuttur.

İnce rayı içinde gizli halde bulunan dişli ray iki noktada (en alt ve en üst noktalarda) akü şarj etme imkanı sunar (standart özellik). 160 Kilogramlık taşıma kapasitesi ile ürünlerimiz arasında haklı bir yer bulur.

Handicare H1000 modelinde raya otomatik mafsal ray takmak mümkündür, bu sayede geçişleri engellenen kapı vb. yerlerde kullanımı kolaylaştırır.

Otomatik akıllı güvenlik sistemi opsiyonel seçilebilir. Bu opsiyon seçildiğinde koltuk otomatik olarak sürüş pozisyonuna dönecek, ayak dayama tablası katlanacak ve cihaz park noktasına gidecektir.

Dış Mekan merdiven asansörü; Handicare H1000 OD
Sadece ev içleri, merdiven asansör kullanıcıları için sorun olmayabilir. Yüksek verandalar, bina girişleri gibi yerlerde kullanıcılara sorun çıkarabilir.
Handicare Outdoor Merdiven asansörleri tamamen su geçirmez ve dış mekan kullanımına uygun şekilde imal edilmektedir.
Tüm Handicare merdiven asansörlerinde olduğu gibi izinsiz kullanımları engellemek için anahtarlı switch sistemi bulunmaktadır.
Bu sayede kullanılmadığı durumlarda cihazı tamamen kapatmak mümkündür.
Handicare Outdoor merdiven asansör koltuğu barut rengi ultra viyole koruma özelliğine sahip döşeme kumaşına sahiptir.

Ayrıca su geçirmez örtüsü sayesinde kötü hava koşularında dahi kullanıma her zaman hazırdır.

Standart güvenlikler
Tüm Handicare merdiven asansörlerinde, güç birimleri ve ayak koyma tablası üzerinde güvenlik sensörleri bulunmaktadır.
Merdiven asansör herhangi bir engelle karşılaştığı takdirde otomotik olarak durur ve sadece engelin olduğu yönün aksi tarafına doğru çalışır.
Tüm Handicare merdiven asansör sorunlarını tanımlayan bir gösterge paneline sahiptir. Bu sayede cihaz durumu kolayca gözlemlenebilir.

Emniyet Kemeri
Handicare merdiven asansörlerinde emniyet kemeri standart olarak sunulur.
Kolay kullanımlı ve ayarlanabilir emniyet kemeri merkezi ya da yan taraflardan kilitlenebilir, bu sayede diğer kullanıcılarda asansörü rahatlıkla kullanabilirler.

Kolay kullanım
Tüm Handicare merdiven asansörlerinde basılı tutarak ya da sadece basarak kumanda edebileceğiniz dayanıklı ve sert malzemeden imal edilmiş kumanda kollları bulunmaktadır.
Kumanda kolu koltuk kolçağının ucunda yer almaktadır, parmaklarınızla ya da bileğinizle kolayca kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

Katlanabilir uzatma rayına mı ihtiyacınız var?
Kimi evlerde merdiven başlangıcına çok yakın ya da bitişik kapılar olabilir. Bu durumda merdiven asansörü rayı kapıdan geçişleri engelleyebilir, bu tarz durumlarda katlanabilir ray kullanılabilir.
Kapı önüne gelen kısım, katlanarak geçişlere imkan tanır.

Katlanır Ray Özelliği
Handicare Simplicity, Simplicity Plus ve H1000 modellerine manuel katlanabilir ray takılabilir. Handicare H1000 modeline istenirse otomatik olanı da uygulanabilir.
Otomatik seçeneklerde, asansör çalışırken; ray, koltuktaki kumanda kolundan açılır ya da katlanır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Merdiven Asansör Fiyatı – Düz Merdivenler İçin H1000 (1 Kat)” için yorum yapan ilk kişi siz olun
×