Havuz Asansörü Aqualift - LiftArt Engelsiz Yaşam - LiftArt Asansör

Havuz Asansörü Aqualift

Havuz Asansörü:

AQUALIFT Havuz Asansörü; kilolu, yaşlı, engelli veya engelsiz tüm insanların; otel, kaplıca ve benzeri tesislerin havuzlarına konforlu bir şekilde girip çıkmalarını sağlayan, son derece güvenli ve estetik modern bir asansördür.

Su ile çalışır, paslanmazdır, akü ve elektrik gerektirmez, bakım maliyeti yoktur.

2 yıl garantilidir..! Tamamı ile Türk mühendisleri tarafından üretilmiş, %100 Türk malıdır.

Size havuz keyfini yaşatacak özel bir ürün…

Kilolu, yaşlı veya engellilerin özgürce havuza girebilmeleri için ürettik. Ürünümüze o kadar göveniyoruz ki; 2 yıl garanti veriyoruz.

2 Yıl Garantili Tek Havuz Asansörü… Aqualift..! Made in Turkiye..!

Engelli turizmi devamlı gelişmekte ve turizm acentaları otellerden, engellilere yönelik ürünlerle birlikte tesisde havuz asansörünün de bulunmasını özellikle talep etmektedirler.

Marka: Aqualift
Üretici: LiftArt
Menşei: Türkiye

Not: Fiyat güncelliği ve doğruluğu için lütfen önceden teyit alınız. Montaj yerine göre fiyat düşebilir veya artabilir.

 3.800,00

Email

online-mobilya-taksit-archidecors

Teslimat

Satışı yapılan ürünlerin teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

Satışa konu olan ürün veya ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ancak, zarar görmüş paket durumunda paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda bulunmaktadır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

SATICI’NIN beyaz eşya, kanepe, koltuk vb. büyük hacimli eşyaların yüksek katlarda adres teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’nın onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

Garanti

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi ve belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Açıklama

Havuz Asansörü Aqualift

Garanti süresi: %100 Türk malıdır ve 2 Yıl imalat ve montaj hatalarına karşı, 10 yılda yedek parça temini ve servis alabilmeniz açısından GARANTİLİDİR.
Kapasite: 200 kg – 250 kg ve 300 kg

Model: AL-180 (Otomatik, 180 dereceye kadar kendisi döner)
Model: ML-360 (Manuel, 360 derece manuel olarak döndürülebilir)
Model: SL (Portatif havuzlar içindir)
Model: DL (İskele içindir)
Model: YL-360 (Manuel, üstü örtülen havuzlar içindir)

Teknik Özellikleri:
1. Su ile çalışır. 4 ile 6 bar su basıncı yeter. (Şehir şebeke su basıncıdır): Aqualift Havuz Asansörü’nün kaldırma yapabilmesi için düşük basınçlı su yeterlidir. Şehir şebeke suyunun basıncıyla (4-6 bar) dahi 200 kg. ağırlığındaki bir insanı Aqualift kolaylıkla kaldırabilir. Musluk suyu, havuz suyu, deniz suyu vb. su tipleriyle çalışabilir.

2. Paslanmazdır. AquaLift’in tamamı paslanmaz ve sağlığı tehdit etmeyen malzemelerden üretilmiştir. Bu sebeple hijyeniktir. Yapısında kullanılan 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik, teflon ve benzeri plastik malzemeler sayesinde sudan hiçbir şekilde etkilenmez. Uzun süre su içerisinde kalabilir.

3. Tek kişi kullanabilir. Aqualift’in AL modelleri ile havuza inmek ve havuzdan çıkmak için kesinlikle bir yardımcıya ihtiyaç duyulmaz. Aqualift Havuz Asansörü’nün kumandaları hem havuz dışından hem de içinden ulaşılabilecek noktalara yerleştirilmiştir. Ayrıca bu sayede havuza inmiş koltuğun havuz dışından çağrılması ya da havuz dışındaki koltuğun havuz içinden çağrılması mümkün olabilmektedir.

4. Dönüşü tam otomatiktir. Aqualift’in AL modellerinde koltuk, özel kılavuzlama sistemi sayesinde kendi çevresinde otomatik olarak döner ve havuza giriş çıkışın konforlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede dönüş işlemi için bir başka yardımcıya ihtiyaç duyulmaz. Sipariş aşamasında dönüş yönü ve dönüş açısı tercihi yapılabilir.

5. Elektrik, pil, akü gerektirmez. Aqualift Havuz Asansörü, çalışmak için düşük basınçlı su dışında hiçbir enerjiye veya ek donanıma ihtiyaç duymaz. Çalıştırmak için su hortumunu Aqualift’e bağlamak yeterlidir. Elektrik gerektirecek herhangi bir sistemi olmadığından hem güvenli hem de sarfiyatsızdır.

6. Portatiftir, alet kullanmadan takılıp, çıkartılabilir. Aqualift Havuz Asansörü, monte edildikten sonra hiçbir alet ve cihaz kullanmadan kolaylıkla yerinden çıkartılabilir. Tekerlekleri vasıtasıyla taşınabilir, depolanabilir ve gerektiğinde tekrar yerine takılabilir. Montajı çok kolaydır.

AL-180
Otomatiktir. Taşma kanallı veya skimmer sistemli havuzlar içindir.
Havuza iniş ve havuzdan çıkış sırasında koltuk dönüş hareketini tamamen otomatik olarak gerçekleştirir. Bu sayede yardımcısız olarak da kullanılabilir. Koltuk dönüş açısı havuz kenar formuna göre değiştirilebilir Hemen her tip havuz için uygundur.

ML-360
Manuel. Taşma kanallı veya skimmer sistemli havuzlar içindir.
Havuza iniş ve havuzdan çıkış sırasında koltuk dönüş hareketi kullanıcı ya da yardımcı tarafından yapılmalıdır. Genellikle yardımcılı kullanılır. Açı kısıtlaması yoktur. Bu sayede hem havuz içinde hem de dışında değişik açılarda iniş gerçekleştirilebilir.
Hemen her tip havuz için uygundur.

SL
SPA havuzları veya portatif havuzlar için uygundur.
Manuel modelin bir başka tipidir. Havuza iniş ve havuzdan çıkış sırasında koltuk dönüş hareketi kullanıcı ya da yardımcı tarafından yapılmalıdır. Genellikle yardımcılı kullanılır. Açı kısıtlaması yoktur. Bu sayede hem havuz içinde hem de dışında değişik açılarda iniş gerçekleştirilebilir. Daha çok yerden yüksek kenarı olan havuzlar ve portatif havuzlar için uygundur.

DL
Denizde kullanım içindir.
Deniz ve/veya tekneye ulaşabilmek için iskele ve teknelere monte edilebilen bir modeldir. Diğer özellikleri seçime göre AL ve ML modellerine benzemektedir.

YL
Manuel. Taşma kanallı veya skimmer sistemli havuzlar için uygundur.
Üstü örtülen havuzlar için kullanılır. Özellikleri ML modeli ile benzerlik göstermektedir.

Aqualift hakkında;
LiftArt ilk havuz asansörünü 2004 yılında üretmeye başlamış, iki yıllık testlerin sonucunda yani 2006 yılında ilk ürününü satışa sunmuştur. 2 yıl içerisinde satışları senelik 300 adede yaklaşmıştır. Ürettiminin yaklaşık %40 nı ihraç etmektedir.

Bir çok önemli tesis havuzlarında Aqualift kullanmaktadır. Lütfen Aqualift bulunan tesisleri sorunuz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Havuz Asansörü Aqualift” için yorum yapan ilk kişi siz olun
×