Koltuk Asansörü - Çift Raylı H2000 - LiftArt Online Satış

Koltuk Asansörü – Çift Raylı H4000 (1 Kat)

Çift Raylı Teknoloji

Handicare’den H4000 Merdiven Koltuk Asansörü

Çift Raylı Merdiven Koltuk Asansörlerinde 1 numara..!

Model: Handicare 4000
Marka: Handicare
Üretici: Handicare İngiltere
Menşei: İngiltere
Türkiye Mümessili ve Genel Distribütörü: LiftArt

Kat: 1
Durak: 2

İç ve Dış alan kullanımına uygun “koltuk asansörü ‘dür.

Önemli Not: Sipariş vermeden önce lütfen okuyunuz. Belirtilen asansör fiyatı, montaj yerine, ray uzunluğuna ve park noktalarına göre değişkenlik gösterebilir. Daha düşük veya yüksek olabilir. Doğru fiyat için merdivenlerinizin resimlerini gönderin veya ücretsiz keşif talep edin. Fiyat İstanbul içi montaj ve nakliye dahil fiyatıdır. İstanbul dışı için lütfen fiyat sorunuz.

 6.000,00

Email

online-mobilya-taksit-archidecors

Teslimat

Satışı yapılan ürünlerin teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

Satışa konu olan ürün veya ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ancak, zarar görmüş paket durumunda paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda bulunmaktadır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

SATICI’NIN beyaz eşya, kanepe, koltuk vb. büyük hacimli eşyaların yüksek katlarda adres teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’nın onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

Garanti

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi ve belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Açıklama

Koltuk Asansörü – Çift Raylı H4000

İç ve Dış alan kullanımına uygun “koltuk asansörü”dür.

Dönerli merdivenler için…

Bükümlü veya kavisli raylar ile kullanılır.

Freecurve asansörleri ile arasındaki en önemli görünür fark, çift ray sistemli olmasıdır. Ancak bu kesinlikle daha güvenli veya daha sağlam olduğu anlamına gelmez.
Handicare 4000’nin çift rayı olmasına karşılık Freecurve’in tek ama çok daha kalın rayı vardır. Bu sebeple her iki modelimizi de güvenle ve konforla kullanabilirsiniz.

Bir koltuk asansörü taktırmak istiyorsunuz, merdivenleriniz köşeli ve spiral, o halde sizin için en iyi çözüm Handicare 2000 merdiven asansörü olacaktır.

Handicare merdiven asansörleri evlerinde alt kat-üst kat arasında geçiş sağlayan binlerce insana yardımcı olmaktadır.

Handicare 2000 merdiven asansörleri tüm merdiven biçimlerine kolaylıkla uygulanabilir.
Ayrıca standart olarak sunduğu özelliklerin yanında otomatik koltuk dönüşü, ayak dayama yeri katlanması gibi beklentilerinizin üzerinde de özellikler taşımaktadır.

Tüm Handicare merdiven asansörlerinde olduğu gibi Handicare 4000 back-up sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem sayesinde aşağı ya da yukarı seyahat anında güç kesintisi olsa bile hareket devam eder.

Katlanabilen kompakt ünite sayesinde, merdivenleri diğer kullanıcılarda rahatlıkla kullanabilirler.
Her bir merdiven basamağına uygun şekilde tasarlanan ray merdiven basamaklarına kolaylıkla uyar ve maksimum boş alan kazandırır. İsteğe bağlı katlanabilir ray sistemide mevcuttur.

Handicare 4000 çift uzaktan kumanda ile gelir. Koltuk katlandığında kumanda sayesinde kolayca şarj noktasına gönderilir.

Handicare 4000 altı değişik koltuk döşeme rengi, iki farklı ray renk seçenekleri ile gelmektedir.

Handicare 4000 duvara değil merdiven basamaklarına monte edilir.

Örnek merdiven konfigirasyonları
Kavisli merdiven asansörleri değişik biçimli (köşeli, dönüşlü vb.) merdiven basamaklarına özel olarak imal edilir.
A,B ve C resimlerinde değişik merdiven biçimleri görülmektedir. Bunlardan başka çok daha farklı merdiven yapılarına da merdiven asansörü uygulanabilir.
Kavisli her merdiven rayı siparişi verilen merdiven yapısına uygun olarak imal edilir.

Güvenlik Standartları
Handicare 4000 koltuk asansörü güvenlik sensörleriyle donatılmıştır. Çalışma anında önüne çıkan bir engel durumunda stop eder.

Handicare 4000’de kolay kullanımlı, ayarlanabilir emniyet kemeri bulunmaktadır. İsteğe bağlı kolay kullanımlı cırt-cırt özellikli emniyet kemeri takılabilir.

Kolay kullanım
Kumanda kolu kolay kullanımlıdır. Basılı tutarak aşağı ya da yukarı harekete devam edebilirsiniz, Handicare 4000 hareketine yumuşak ve nazik bir şekilde devam edecektir.

Konfor özellikleri
Elektrikli mafsal
Bazı evlerde kapı geçişleri merdiven bitimlerine ya da başlangıçlarına çok yakın olabilir.
Bu yapıdaki evlerde koltuk asansörünün rayı, kapılardan geçişi engelleyebilir. Bu gibi durumlar için otomatik katlanabilir ray uzantısı (mafsal) sayesinde, geçişler sorun olmaktan çıkar.
Mafsal hareketi koltuk kolu üzerindeki kumanda kolundan yapılır.

Otomatik dönüş
Merdivenin en üst noktasına çıktığınızda koltuktan inmeniz için koltuğu döndürmeniz gerekmektedir.
Eğer otomatik dönüşlü koltuk opsiyonunu seçerseniz, kumanda koluna basılı tuttuğunuzda koltuk otomatik olarak dönecek ve inmeniz kolaylaşacaktır.

Otomatik ayak dayama tablası
Ayak dayama tablası ve koltuk katlanarak kullanılmadıkları durumlarda yerden kazanç sağlar, böylece diğer kullanıcılarda merdivenleri rahatça kullanabilirler.

Otomatik katlanabilir ayak tablalı modeli seçtiğinizde, bu aparatın katlanması otomatik olarak gerçekleşecektir, tablayı açmak ya da katlamak zorunda kalmazsınız.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Koltuk Asansörü – Çift Raylı H4000 (1 Kat)” için yorum yapan ilk kişi siz olun
×